Skip to main content

Męskie Oblężenie Jasnej Góry 2020

Wszystkie prelekcje i spotkania są do odsłuchania!

Polecamy gorąco!

 

Transmisja

 

 

Męskie Oblężenie Jasnej Góry

 

 

Czcigodni Diecezjalni Duszpasterze Małżeństw i Rodzin!

Zbliża się termin kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Mężczyzn na Janą Górę, nazwanej „Męskim Oblężeniem Jasnej Góry”.

Pielgrzymka jest częścią szerszego programu formacji mężczyzn, mającej na celu duchową odnowę małżeństw, rodzin i parafii w ramach przygotowania do wielkiego Jubileuszu Odkupienia, przypadającego w 2033 roku.

Pismo Święte, Tradycja Kościoła oraz badania naukowe wyraźnie potwierdzają, że u podstaw duchowej siły podstawowych wspólnot Ludu Bożego stoi mocna wiara mężów i ojców.

Pragniemy zachęcić Czcigodnych Duszpasterzy do wsparcia tej płaszczyzny duszpasterstwa, do mocnej zachęty wspólnot i środowisk związanych z małżeństwem i rodziną aby czynnie włączyły się w rozwój formacji mężczyzn, aby zainteresowały się tegorocznym Oblężeniem.

W tym roku ma ono nieco inną formę. W części będzie można włączyć się w formację poprzez Internet w kolejnych dniach poprzedzających pielgrzymkę.
Podsumowaniem i uwieńczeniem wieczornych spotkań online będzie spotkania 26 września br. na wałach jasnogórskich. W spotkaniu tym można wziąć udział osobiście, lub zorganizować grupę mężczyzn w parafii lub wspólnocie, by wspólnie przeżyć Oblężenie poprzez łącza internetowe, pozostając w duchowej łączności z Jasną Górą. To rozwiązanie kierowane jest do osób obawiających się dużych zgromadzeń. Ma też w sobie duży potencjał tworzenia i wzmacniania męskich grup formacyjnych w parafiach. 

Zachęcamy do podjęcia współpracy z liderami męskich wspólnot w Diecezji, do włączenia się formację mężczyzn, wspieranie tych działań. Autentyczne dobro małżeństwa, rodziny, młodzieży i naszych parafii w bardzo dużym stopniu warunkowane jest duchową gorliwością mężczyzn, rozumieniem przez nich roli liderów i przewodników w drodze do Jezusa i Jego Kościoła. 

Bardzo pomocny byłby diecezjalny koordynator oblężenia, by wspierać rodzące się w parafiach męskie inicjatywy. Być może warto znaleźć osobę, która mogłaby podjąć się takiego zadania.
Załączamy dokument opisujący rolę takiego koordynatora. 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: oblezenie.mezczyzni.net. Chętnie też odpowiemy na wszelkie rodzące się pytania.

W imieniu organizatorów Męskiego Oblężenia Jasnej Góry oraz grup Mężczyzn św. Józefa
Andrzej Lewek
Mieczysław Guzewicz

PS. Dokumenty dla osób zgłaszających parafię na oblężenie