Skip to main content

Rekolekcje dla małżeństw

Współczesny człowiek ciągle biegnie i goni do przodu, mówiąc często do swoich najbliższych „nie mam czasu!”. Doświadczenie pandemii odsłoniło słabości i pokazało kruche przestrzenie naszego życia. To, co zaczęło mocniej dochodzić do głosu w życiu człowieka to lęk, strach i panika. Pod ich wpływem ludzkie, a przede wszystkim małżeńskie relacje przechodzą trudną próbę, zadając sobie pytanie: „czy to jeszcze ma sens?”. 

Rekolekcje ewangelizacyjne mają na celu spojrzenie na swoje życie i małżeństwo nie oczami lęku i kryzysu, ale oczami Jezusa, który zawsze mówi: jestem przy Was i ze Mną dacie radę. Dlatego REKOLEKCJE są momentem zatrzymania. Wyciszenia. Wsłuchania się. Rozmodlenia. Przebaczenia. Błogosławieństwa. Nadziei. 

Zapraszamy małżonków, aby zafundowali sobie pobyt w „duchowym spa”, w czasie którym, będzie można odnowić i pogłębić swoją relację z Bogiem i współmałżonkiem.