Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Szkoła dialogu

Nowa inicjatywa ewangelizacyjna dla małżeństw

Różnice między kobietą a mężczyzną nie są błędem w systemie, ale jego integralną i niezbywalną częścią – od zawsze były w Bożym zamyśle (“Teologia Ciała” Jana Pawła II). Przyjęcie drugiej osoby z jej odmiennością skutkuje wzrostem wzajemnego zrozumienia i doprowadza do wzrostu obopólnej miłości, która jest życiodajna i daje rozwój we wszystkich możliwych  obszarach (rozwój osobisty, małżeństwo, wychowanie, praca, służba itp). Poznawszy zarówno swoje zalety jak i wady małżonkowie mogą niejako przeżyć duchowe Powtórne Zaślubiny. To znaczy mogą w pełni świadomie na wzajem otworzyć swoje serca przed sobą i wejść w głębię relacji, czyli mogą doświadczyć życia w obfitości, które obiecywał Jezus. 

Czytaj więcej