Skip to main content

7 Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn

Serdecznie zapraszamy
na 7 Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina,
która odbędą się 1 października.

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 1 października br. odbędzie się po raz VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: Bóg siłą mężczyzny. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w  Martyrium Pratulińskim.
Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wrazsynami,dziadków z ich wnukami. Zapraszam różnego rodzaju wspólnoty, ruchy i organizacje zrzeszające mężczyzn. Wszystkich Księży Dziekanów i Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych.
Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego – będą czasem łaski i umocnieniem sił do godnego wypełniania swojego powołania w rodzinie, w Kościele i społeczeństwie.
Na pielgrzymi trud wszystkim z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI
L.dz. 1072/2017
Siedlce, dnia 11 września 2017 r.