Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Informacja – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

DRODZY KSIĘŻA!

                Pasterze Kościoła w Polsce podczas Zebrania Planarnego Episkopatu Polski w Płocku  (25-26 IX br.) zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

               Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda wyraził  zgodę, by w każdej parafii naszej diecezji podczas wszystkich, czy jednej Mszy świętej umożliwić wiernym odnowienie przysięgi małżeńskiej w spotkaniu ze Świętą Rodziną.

               Materiały do wykorzystania duszpasterskiego: formularz odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i propozycje kazania na niedzielę Świętej Rodziny są dostępne na tej stronie internetowej w zakładce „dla odpowiedzialnych za DR”

ks. Jacek Sereda – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin