Skip to main content

IV Tydzień Małżeństwa 7-14 lutego

IV Tydzień Małżeństwa jest to inicjatywa międzynarodowa prowadzona od
1997 r. promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny,
odbywa się równolegle w 25 krajach zawsze w tym samym terminie: 7-14
lutego.

Ideą projektu Tydzień Małżeństwa będzie czas dla DWOJGA – najbliższych
sobie osób, którym codzienność może trochę zatarła intensywność
najpiękniejszych relacji.

Jako Fundacja Aktywnej Rodziny w Olsztynie chcemy promować instytucję
małżeństwa, naszym celem jest propagowanie idei trwałej, bliskiej i
satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie._

Cele Projektu:

* wzmacnianie relacji małżeńskich poprzez oferowanie  szerokiego
zakresu pomocy, psychoedukację,

* motywacja olsztyńskich małżonków do pracy nad własnym związkiem i
poszukiwanie wartościowych sposobów jego rozwoju, jak również tworzenie
okazji i przestrzeni do wzmacniania małżeńskich relacji,

* zwrócenie uwagi lokalnej opinii publicznej, a zwłaszcza
specjalistów, mediów, osób publicznych na znaczenie małżeństwa jako
fundamentu rodziny i dobrostanu jednostki społecznej.

W ramach kampanii „Tydzień Małżeństwa” zrealizowane zostaną liczne
działania skupione w poniższych kluczowych obszarach: duchowym,
kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym.

Szczegółowy opis wydarzeń dostępny na www.far.olsztyn.pl

Zapisy formularz: Rejestracja uczestników IV Tygodnia Małżeństwa w
Olsztynie (google.com)