Skip to main content
 • Małżeństwo

 • Rodzina

 • Miłość

NOWE OPOLE – Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI ORAZ DOSTĘPNYM GRAFIKIEM NAUK.

DRODZY NARZECZENI! ABYŚMY MOGLI PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PRZYJĘCIE GRUPY W OŚRODKACH REKOLEKCYJNYCH – BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE ZAPISY NA WYBRANY TURNUS.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW NA WSZYSTKIE NAUKI ODBYWA SIĘ W BIURZE

W DOMU REKOLEKCYJNYM W SIEDLANOWIE:

696 502 852

w godz. 8.00- 16.00 od poniedziałku do piątku

sobota 10.00-14.00

ROK 2023

CZERWIEC
3-4 czerwca cz. 1
24-25 czerwca cz. 2
WRZESIEŃ
2-3 września cz. 1
9-10 września cz. 2
PAŹDZIERNIK
7-8 października cz. 1
14-15 października cz. 2
LISTOPAD
10-11-12.11 cz. 1 i cz. 2

Kochani Narzeczeni!

Zachęcamy, by nawet z wyprzedzeniem rocznym iść na katechezy lub przeżyć przygotowanie w ramach rekolekcji w naszych domach w formie weekendu. To bardzo dobry czas, by poznać prawdę o małżeństwie i rodzinie jako pięknym pomyśle Boga na życie człowieka. To czas poznawania siebie. Tu chodzi o Wasze szczęście.

Weekendowy kurs dla narzeczonych w Nowym Opolu (budynek WSD) przygotowany jest z myślą o Narzeczonych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w przygotowaniach do małżeństwa szczególnie poprzez słuchanie katechez w parafii, czy dekanacie, bądź pragną pogłębić rozmienienie tajemnicy przymierza z Bogiem w sakramencie małżeństwa podczas rekolekcji.

ADRES:

Dom rekolekcyjny w Nowym Opolu k. Siedlec – budynek Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Seminaryjna 26

Czas trwania kursu dla I i II :

Rozpoczęcie: sobota 9.00-18.00; niedziela 9.00 – 15.00.

Koszty:

 • dla par mieszkających 300 zł od pary za weekend (nocleg, wyżywienie: obiad – kawa/herbata – kolacja, opłata konferencyjna).
 • dla par dojeżdżających 250 zł od pary za weekend (wyżywienie: obiad – kawa/herbata – kolacja, opłata konferencyjna).

Zapisy telefonicznie:

tel. 83 352 51 14, tel. 696 502 852 w godz. 8.00- 16.00 od poniedziałku do piątku, sobota 10.00-14.00 

W sprawach pilnych można dzwonić pod nr. tel 501 606 888.

Uwagi:

 • Kurs jest bardzo intensywny, zatem konieczna jest obecność na całości obojga Narzeczonych
 • Prosimy o zabranie ze sobą notatnika i czegoś do pisania.
 • Zapewniamy pełne wyżywienie.
 • Zachęcamy do mieszkania w Domu podczas rekolekcji dla lepszego przeżycia ważnego czasu przygotowania do ślubu.

Serdecznie zapraszamy
Ks. Jacek Sereda – duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej

NOWE WSKAZANIA DLA NARZECZONYCH

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego jest jednym z ważniejszych zadań, które stają przed współczesnym duszpasterstwem rodzin. Przypomniał o tym Jan Paweł II, który w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” stwierdził, że „(…) bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Dlatego Kościół winien popierać lepsze i intensywniejsze programy przygotowania do małżeństwa, ażeby wyeliminować (…) trudności, z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw” (FC 66). Niezbędny jest do tego czas, swoisty katechumenat, ponieważ nie da się nauczyć młodych ludzi miłości w trakcie krótkiego kursu poprzedzającego małżeństwo – wyjaśnia Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” (AL 208). 

Wszystkim posługującym rodzinie trzeba dołożyć wszelkich starań, by dobrze wykorzystać ten opatrznościowy czas „inicjacji” do sakramentu małżeństwa wprowadzając ich na drogę wiary ukazując piękno życia chrześcijańskiego (por. AL 205-216).  

Według „Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin” przygotowanie bezpośrednie obejmuje pięć etapów, które czasowo mogą różnie przebiegać:

 1. Pierwsza spotkanie w kancelarii związane jest z rezerwacją ślubu (nieraz z rocznym wyprzedzeniem). W tej pierwszej rozmowie duszpasterz omówi etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa. Wskaże miejsce głoszonych katechez, terminy spotkań w poradni rodzinnej. Narzeczeni otrzymującą Indeks przygotowania do małżeństwa.
 2. Drugi etap to skorzystanie z formacji chrześcijańskiej o małżeństwie obejmującej 10 katechez i udział w dniu skupienia;
 3. Trzeci etap to indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego;
 4. Czwarty to spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej i spisanie protokołu przedślubnego (por. DDR 27). Na to spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu św. ( nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienie), dowody tożsamości, Indeks lub zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim, ostatnie świadectwo katechizacji, a później zaświadczenie z USC (przy ślubie konkordatowym). 
 5. Piąty do duchowe przygotowanie do małżeństwa poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty. Narzeczeni zaproszeni są do skorzystania z 2 spowiedzi przedślubnych. Pierwsza powinna odbyć się na 3 miesiące przed ślubem, druga zaś w tygodniu przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Idąc za sugestią papieża Franciszka o potrzebie katechumenatu narzeczonych jak i wskazaniami Episkopatu Polski,od 1 stycznia 2018 r. przygotowanie do sakramentu małżeństwa będzie miało dwie formy.

W Diecezji Siedleckiej obowiązują 2 formy przygotowania do sakramentu małżeństwa:

Przygotowanie bliższe i bezpośrednie do małżeństwa w Diecezji Siedleckiej składa się z 10 katechez, które zasadniczo powinny być głoszone w parafiach w dekanacie lub w innych miejscach np. ośrodkach akademickich i Domach rekolekcyjnych oraz dnia skupienia dla narzeczonych i 2 spotkań w poradni życia rodzinnego.

Pierwsza forma (zwyczajna) spotkań dla narzeczonych odbywa się w parafiach lub w dekanacie. Obejmuje ono udział w 10 katechezach, głoszonych cyklicznie np. co tydzień, dnia skupienia i skorzystanie z poradni rodzinnej (konferencja i 2 indywidualne spotkania).

Druga forma spotkań dla narzeczonych (nadzwyczajna) odbywa się w formie 2 weekendów (sobota – niedziela). Jest ona adresowane do tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w regularnych spotkaniach w parafii. Narzeczeni chcący uczestniczyć w tej formie przygotowania wybierają sobie 2 terminy spotkań w domach rekolekcyjnych w Siedlanowie lub Nowym Opolu (info w zakładkach) zaznaczone podziałem cz. 1 i cz. 2. Sugerujemy, by terminy wybierać po kolej w tym samym miesiącu. Naszym zamierzeniem jest, by grupa z pierwszego weekendu uczestniczyła w drugim weekendzie (chodzi o większą integrację). Jeśli pojawią się trudności prosimy o wybranie odpowiadającego terminu. Terminy tak są proponowane, by w miesiącu zamknąć to przygotowanie. Ta forma obejmuje 10 katechez, zajęcia warsztatowe, dzień skupienia.

Czas spotkań: sobota 9.00 – 18.00 i niedziela 9.00 – 15.00.

Koszt uczestnictwa: dla osób dojeżdżających 250 zł od pary za weekend (obiad, kolacja, kawa / herbata, opłata konferencyjna); dla osób mieszkających 300 zł od pary za weekend (nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, kawa / herbata, opłata konferencyjna). Serdecznie zapraszamy.