Skip to main content

ENCYKLIKI

  • Jan Paweł II – EVANGELIUM VITAE. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
  • Paweł VI – HUMANAE VITAE. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.
  • Leon XIII – Arcanum Divinae Sapientiae. O małżeństwie chrześcijańskim.

ADHORTACJE

LISTY APOSTOLSKIE

KONGREGACJA NAUKI WIARY

STOLICA APOSTOLSKA

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

KOMISJA EPISKOPATU POLSKI

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA