Skip to main content

ODBYŁ SIĘ OPŁATEK DUSZPASTERSTWA RODZIN

W dniu 13 stycznia 2019 roku w Centrum Charytatywno – Duszpasterskim w Siedlcach odbyło się spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji. Był na nim obecny ksiądz biskup Kazimierz Gurda, księża – dekanalni duszpasterze rodzin oraz doradcy życia rodzinnego. Spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu i uwielbieniem Pana Jezusa poprzez śpiew kolęd. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem.

Ksiądz biskup podziękował księżom i wszystkim zaangażowanym w Duszpasterstwo Rodzin za bezpośrednie oddziaływanie i wychodzenie z propozycją tym, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński i tym, którzy sakrament małżeństwa przyjęli i chcą pogłębiać swoją przynależność do Kościoła i formację. Towarzyszenie tym wiernym dzisiaj to najważniejsze zadanie Kościoła i to zadanie ma do spełnienia Duszpasterstwo Rodzin. My jako Kościół proponujemy, tym, którzy wierzą w Jezusa, by wytrwali w modelu rodziny, który jest proponowany przez Pana Jezusa. Bardzo nam zależy, by wszyscy tę propozycję od Boga przyjęli i nią żyli. Odczuwamy jednocześnie, że są tacy, którzy naszym wiernym proponują inne rozwiązanie, inny sposób odczuwania, przeżywania małżeństwa i rodziny. Jesteśmy na polu walki – zaznaczył ksiądz biskup.

Chciałbym nam wszystkim życzyć, byśmy mieli odwagę pozytywnego oddziaływania i pozytywnego głoszenia modelu życia małżeńskiego i rodzinnego w oparciu na Bożym Słowie. Pozostaje tylko życzyć, by Pan Bóg pomógł przez nasze zaangażowanie godnie wypełnić misję powierzoną nam. Dziękuję za wszystko co zostało zrobione. Przed nami bardzo dużo do zrobienia. Z nadzieją patrzę na kolejne lata, by program który jest przygotowany udało się zrealizować.” Powiedział ks. biskup. 

Spotkanie uwieńczyła rozmowa nad bieżącymi wydarzeniami duszpasterstwa, dyskusja, refleksja w towarzyszeniu małżeństwom i narzeczonym naszej diecezji.

 http://www.podlasie24.pl/miasto-siedlce/kosciol/spotkanie-oplatkowe-duszpasterstwa-rodzin-diecezji-siedleckiej-28a7d.html