Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Poradnie życia rodzinnego

Informacje ogólne nt. poradni życia rodzinnego

  1. W Diecezji Siedleckiej funkcjonuje 27 poradni życia rodzinnego zlokalizowanych najczęściej przy parafiach dekanalnych, w których posługuje około 30 doradców życia rodzinnego.
  2. Większość doradców życia rodzinnego to osoby z wyższym wykształceniem, pracujące na co dzień jako nauczyciele, katecheci, pracownicy służby zdrowia, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, mediatorzy rodzinni itp. Poza wykształceniem kierunkowym, posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu psychologii i teologii małżeństwa i rodzinny potwierdzone dyplomami oraz misję kanoniczną otrzymaną od Biskupa Diecezjalnego, upoważniającą do posługiwania w poradni rodzinnej z mandatu i w imieniu Kościoła. Wszyscy doradcy są też nauczycielami metod naturalnego rozpoznawania płodności: pracują w oparciu o metodę angielską (tzw. metodę podwójnego sprawdzenia), metodę dr T. Kramarek (tzw. metodę polską) oraz metodę prof. J. Rötzera. Doradcy mają obowiązek stałej formacji duchowej i podnoszenia kwalifikacji merytorycznych poprzez m.in. uczestniczenie w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Siedleckiej. Poradnia(e) dekanalna współpracuje ściśle z kapłanem specjalne delegowanym w dekanacie do zadań duszpasterstwa rodzin – dekanalnym duszpasterzem rodzin.
  3. Poradnie życia rodzinnego zapraszają narzeczonych i małżonków. W ramach przygotowania do małżeństwa oboje narzeczeni uczestniczą w obowiązkowych trzech spotkaniach w poradni rodzinnej, gdzie są nauczani odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym jednej z metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz poznają głębiej godność i wielkość małżeńskiego powołania. Narzeczonych do poradni kierują najczęściej duszpasterze z parafii, gdzie spisywany jest protokół kanoniczny małżeństwa (kapłan powinien to uczynić jak najwcześniej, tuż po zgłoszeniu przez narzeczonych chęci zwarcia małżeństwa i wysłuchaniu przez nich cyklu katechez przedślubnych).
  4. Do poradni życia rodzinnego można się umówić telefonicznie, mailowo bądź zgłaszając się osobiście w godzinach pracy danej poradni (patrz katalog poradni poniżej). Poradnictwo w ramach porani jest udzielane bezpłatnie, bądź za opłatą, w zależności od ustaleń dekanalnych.
  5. Wyrazem dojrzałości i troski o swoje małżeństwo jest korzystanie z odpowiedniego wsparcia duchowego, formacyjnego i poradnianego. Zachęcamy szczególnie młode małżeństwa, aby chętnie korzystały z poradnictwa rodzinnego we wszelkich trudnościach, pytaniach czy niepokojach związanych z małżeństwem, płodnością małżeńską, pożyciem małżeńskim, trudnościami w małżeństwie, trudnościami wychowawczymi itp. W sytuacjach szczególnych doradcy dysponują odpowiednią wiedzą i potrafią pokierować do jednostek specjalistycznych w celu uzyskania pomocy.

Katalog poradni życia rodzinnego w Diecezji Siedleckiej

1

Dekanat siedlecki

NAZWA PORADNIPoradnia przy parafii św. Józefa
ADRESul. Sokołowska 124, 08-110 Siedlce
DORADCAKarolina Kordylas, mgr Marta Głódź
TELEFON604 686 056
TERMINostatnia sobota miesiąca o godz. 16.00
UWAGISpotkania indywidualne (po przebyciu ogólnego) we środę po godz. 17.00 – po wcześniejszym zapisaniu się
NAZWA PORADNIPoradnia przy parafii Katedralnej
ADRESul. Kochanowskiego 11, 08-110 Siedlce
DORADCAmgr Urszula Łastawiecka, mgr Katarzyna Suchoń, mgr Luiza Marzęcka – Strzałek, mgr Magdalena Ozygała
TELEFON691 121 996 / 500 788 775 SMS lub k.suchon82@gmail.com
TERMINII niedziela m – ca godz. 9.00 LUB IV sobota m-ca godz. 10.00 odbywa się pierwsze spotkanie w poradni, na które nie trzeba się umawiać.

Kolejne spotkania są umawiane w dogodnym dla narzeczonych terminie, umawiane na 1 i 2 spotkaniu.
NAZWA PORADNIPoradnia przy parafii Bożego Ciała
ADRESul. Monte Cassino 36, 08-110 Siedlce
DORADCAmgr Hanna Źółkowska – Koper
TELEFON666 859 993
TERMINGodziny pracy: I i III wtorek miesiąca: spotkania indywidualne w godz. 16.30 – 19.30, a główna konferencja o godz. 16.30. Spotkania z narzeczonymi także w zależności od potrzeb.

2

Dekanat adamowski

Brak poradni – prosimy kierować się do dekanatu łukowskiego lub radzyńskiego

3

Dekanat bialski południe

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ADRESul. Długa 1, 21-500 Biała Podlaska
DORADCAmgr Magdalena Hawryluk
TELEFON609 100 003
E-mailE-mail: magdahawryluk1@gmail.com
TERMINRozmowy indywidualne ustalane z Doradczynią z dostosowaniem do potrzeb narzeczonych.

4

Dekanat bialski północ

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ADRESul. Brzeska 33 A, 21-500 Biała Podlaska,
DORADCAmgr Agata Żuk, lek. wet. Karol Żuk, lek. Łucja Jakubiuk
GODZINY PRACYwtorek od godz. 17.00 – 19.30
E-mailkpr.nnmp.bp@gmail.com
TERMINKonferencja dla zgłaszających się pierwszy raz: wtorek o godz. 18.45;
UWAGIRozmowy indywidualne ustalane w terminach odpowiadającym narzeczonym.
NAZWA PORADNIPoradnia przy parafii św. Antoniego – Ośrodek Formacji Rodziny Fundacji Kurs na Miłość
ADRESul. Narutowicza 37, 21-500 Biała Podlaska
DORADCAmgr Marta Bystrzyńska, mgr Magdalena Hawryluk
TELEFON507 519 685, 609 100 003
TERMINw zależności od potrzeb, po wcześniejszym umówieniu terminu
UWAGIKonferencje: warsztaty dla Zakochanych i Narzeczonych – cykl 12 spotkań w 2 edycjach (początek w październiku i styczniu); konieczność zapisów, więcej informacji www.kursnamilosc.pl lub pod wskazanymi numerami telefonicznymi.
NAZWA PORADNIPoradnia przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej
ADRESul. B-pa K. Moszyńskiego 2, 21-542 Leśna Podlaska,
DORADCAmgr Magdalena Hawryluk;
TELEFON609 100 003
E-mailmagdahawryluk1@gmail.com
TERMINGodziny pracy: Spotkania z narzeczonymi w zależności od potrzeb po wcześniejszym umówieniu terminu.

5

Dekanat domanicki

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła
ADRESul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec
DORADCAmgr lic. Marzena M. Suchożebrska
TELEFONsms 662 192 999
TERMINGodziny pracy: pierwsze spotkanie ogólne: I niedziela m – ca w godz. 11.30 – 13.30; kolejne spotkania ustalane indywidualnie.
UWAGIDni i godziny pracy Doradcy dostosowywane są także do bieżących potrzeb.

6

Dekanat garwoliński

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Przemienienia Pańskiego
ADRESul. Staszica 11, 08-400 Garwolin
DORADCAmgr Beata Mazek
TELEFON787 705 057
TERMINII niedziela miesiąca w godz. 9.00 – 12.00. Każda sobota w godz. 9.00 (indywidualnie ustalane spotkania)

7

Dekanat grębkowski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii św. Bartłomieja Apostoła
ADRESul. Ks. J. Kukawskiego 9, 07-110 Grębków
DORADCAmgr Hanna Źółkowska – Koper
TELEFON666 859 993
TERMINGodziny pracy: II  niedziela m – ca, 13.00 konferencja Duszpasterza, 13.30 konferencja Doradczyni (I spotkanie z poradni, na którym można umówić się na dwa kolejne spotkania)

8

Dekanat hański

Brak poradni – prosimy kierować się do dekanatu włodawskiego

9

Dekanat janowski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Trójcy Świętej
ADRESul. Naruszewicza 17, 21-505 Janów Podl.
DORADCAmgr Ewa Kociubińska
TELEFON503 640 111
TERMINIII niedziela miesiąca po Mszy Św. o 10.30
UWAGIDni i godziny pracy Doradcy dostosowywane są także do bieżących potrzeb.

10

Dekanat komarowski

Brak poradni – prosimy kierować się do dekanatu radzyńskiego

11

Dekanat łaskarzewski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
ADRESul. Kolejowa 1, 08-450 Łaskarzew
DORADCAmgr Hanna Domarecka
TELEFONKontakt telefoniczny – każdy poniedziałek po 20.00
25 6845747
TERMINDuszpasterz i Doradca: III niedziela m – ca w godz. 12.00 – 15.00 (lub dłużej w zależności od potrzeb)
UWAGISpotkania indywidualne z doradcą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

12

Dekanat łosicki

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii św. Zygmunta Króla
ADRESul. Narutowicza 2, 08-200 Łosice
DORADCAmgr inż. Beata Izabela Kalińska
TELEFON517 644 025
TERMINDni i godziny pracy Doradców dostosowywane są także do bieżących potrzeb.

13

Dekanat łukowski 1

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Przemienienia Pańskiego
ADRESPl. Narutowicza 2, 21-400 Łuków
DORADCAmgr Jolanta Osiak, Mirosława Żurawska
TELEFON516 220 177 – tylko w czasie funkcjonowania poradni (patrz poniżej)
E-mailporadnia-przemienienie@wp.pl
TERMINGodziny pracy: II i IV niedziela m – ca w godz. 8.00 – 12.00; II i IV wtorek miesiąca od godz. 18.00.

14

Dekanat łukowski 2

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
ADRESul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21-400 Łuków
DORADCAKatarzyna Kicińska
TELEFON503 093 834
TERMINDekanalna Poradnia Rodzinna czynna w każdą III niedzielę miesiąca po Mszy o godzinie 08:30. Konferencje przedmałżeńskie głoszone są w każdą III niedzielę miesiąca od 09:30 do 10:45.
UWAGIPo konferencji narzeczeni umawiają się na indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego

15

Dekanat międzyrzecki

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii św. Mikołaja
ADRESul. Kościelna 16, 21-560 Międzyrzec Podl.
DORADCAmgr Wioletta Ostapowicz
TELEFON663 649 480
E-mailkpmr.miedzyrzec@wp.pl
TERMINKonferencja 9.30 w wyznaczoną niedzielę

16

Dekanat osiecki

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Wszystkich Świętych
ADRESul. Parysowska 1, 08-443 Sobienie Jeziory
DORADCAmgr Anna Olejnik
TELEFON509 818 831 (telefon lub SMS po godz. 15.00)
TERMIN II sobota miesiąca o godzinie 9.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
UWAGISpotkanie z duszpasterzem – II niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30

17

Dekanat parczewski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii św. Jana Chrzciciela
ADRESul. Kościelna 77, 21-200 Parczew
DORADCAmgr Anna Petkowicz
TELEFON507 177 534
TERMINOgólna konferencja II niedziela miesiąca o godz. 10.00. Spotkania indywidualne II i IV niedziela m – ca w godz. 10.00 – 14.00. Każdy wtorek w godz. 15.00 – 18.00 z możliwością wydłużenia dyżuru w zależności od potrzeb (po uzgodnieniu telefonicznym).

18

Dekanat radzyński

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii M. B. Nieustającej Pomocy
ADRESul. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego 6, 21-300 Radzyń Podl.
DORADCAmgr Anna Petkowicz
TELEFON507 177 534
TERMINGodziny pracy: spotkanie indywidualne narzeczonych z Doradcą są w poniedziałki, środy i piątki od godz. 17.30 i III sobota miesiąca po uzgodnieniu telefonicznym.
NAZWA PORADNIPoradnia przy Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie 
ADRESSiedlanów 60
DORADCAmgr Anna Stephan 500 145 937
mgr Anna Petkowicz 507 177 534
mgr Anna Góral 501 396 961
E-mailastephan.poradnia@gmail.com
TERMINSpotkania indywidualne z doradcą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

19

Dekanat rycki

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Najświętszego Zbawiciela
ADRESul. Wspólna 3, 08-500 Ryki
DORADCAmgr Marta Chmielewska – Rytel
TELEFON600 167 227
TERMINGodziny pracy: sobota 1x w tygodniu, spotkania indywidualne z Doradczynią po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w zależności od potrzeb.

20

Dekanat suchożebrski

Brak poradni – prosimy kierować się do dekanatu siedleckiego

21

Dekanat terespolski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Trójcy Świętej
ADRESul. Wojska Polskiego 137, 21-550 Terespol
DORADCAmgr Wioletta Czerko
TELEFON517 903 686
TERMINGodziny pracy: II i IV sobota m – ca w godz. 9.00 – 12.00 (lub dłużej w zależności od potrzeb).

22

Dekanat wisznicki

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Przemienienia Pańskiego
ADRESul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice
DORADCAmgr Danuta Kotiuk
TELEFON833 782 266
TERMINGodziny pracy: II i IV niedziela m – ca od godz. 10.00 oraz w zależności od bieżących potrzeb.

23

Dekanat włodawski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego
ADRESul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa
DORADCAmgr Renata Wólczyńska
TELEFON
TERMINGodziny pracy: Konferencje dla narzeczonych – II niedziela miesiąca o godz. 11.30. Rozmowy indywidualne z Doradczynią – III i IV niedziela miesiąca (w godz. 10.00 – 14.00).

24

Dekanat zbuczyński

Brak poradni – prosimy kierować się do dekanatu siedleckiego

25

Dekanat żelechowski

NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Zwiastowania NMP
ADRESul. Długa 126, 08-430 Żelechów
DORADCAmgr Katarzyna Bogusz
TELEFON501 812 039
E-mailkatarzyna.bogusz.doradca@wp.pl
TERMINURLOP DORADCY DO KWIETNIA 2023, PARY ZAINTERESOWANE SPOTKANIAMI MOGĄ KORZYSTAĆ Z PORADNI W STOCZKU ŁUKOWSKIM
NAZWA PORADNIPoradnia przy Parafii Wniebowzięcia NMP
ADRESul. Sikorskiego 4, 21-450 Stoczek Łukowski
DORADCAMałgorzata Gajowniczek
TELEFON501 421 109
TERMINGodziny pracy: II i IV niedziela m – ca od godz. 10.00 do 14.00 doradca przyjmuje pary po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
– Wykład ogólny – termin ustalany przez poradnię, kontakt telefoniczny.