Skip to main content

Poradnie życia rodzinnego

Informacje ogólne nt. poradni życia rodzinnego

  1. W Diecezji Siedleckiej funkcjonuje 26 poradni życia rodzinnego zlokalizowanych najczęściej przy parafiach dekanalnych, w których posługuje blisko 40 doradców życia rodzinnego.
  2. Większość doradców życia rodzinnego to osoby z wyższym wykształceniem, pracujące na co dzień jako nauczyciele, katecheci, pracownicy służby zdrowia, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, mediatorzy rodzinni itp. Poza wykształceniem kierunkowym, posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu psychologii i teologii małżeństwa i rodzinny potwierdzone dyplomami oraz misję kanoniczną otrzymaną od Biskupa Diecezjalnego, upoważniającą do posługiwania w poradni rodzinnej z mandatu i w imieniu Kościoła. Wszyscy doradcy są też nauczycielami metod naturalnego rozpoznawania płodności: pracują w oparciu o metodę angielską (tzw. metodę podwójnego sprawdzenia), metodę dr T. Kramarek (tzw. metodę polską) oraz metodę prof. J. Rötzera. Doradcy mają obowiązek stałej formacji duchowej i podnoszenia kwalifikacji merytorycznych poprzez m.in. uczestniczenie w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Siedleckiej. Poradnia(e) dekanalna współpracuje ściśle z kapłanem specjalne delegowanym w dekanacie do zadań duszpasterstwa rodzin – dekanalnym duszpasterzem rodzin.
  3. Poradnie życia rodzinnego zapraszają narzeczonych i małżonków. W ramach przygotowania do małżeństwa oboje narzeczeni uczestniczą w obowiązkowych trzech spotkaniach w poradni rodzinnej, gdzie są nauczani odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym jednej z metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz poznają głębiej godność i wielkość małżeńskiego powołania. Narzeczonych do poradni kierują najczęściej duszpasterze z parafii, gdzie spisywany jest protokół kanoniczny małżeństwa (kapłan powinien to uczynić jak najwcześniej, tuż po zgłoszeniu przez narzeczonych chęci zwarcia małżeństwa i wysłuchaniu przez nich cyklu katechez przedślubnych).
  4. Do poradni życia rodzinnego można się umówić telefonicznie, mailowo bądź zgłaszając się osobiście w godzinach pracy danej poradni (patrz katalog poradni poniżej). Zasadniczo poradnictwo w ramach porani jest udzielane bezpłatnie, bądź za symboliczną opłatą (rzadziej).
  5. Wyrazem dojrzałości i troski o swoje małżeństwo jest korzystanie z odpowiedniego wsparcia duchowego, formacyjnego i poradnianego. Zachęcamy szczególnie młode małżeństwa, aby chętnie korzystały z poradnictwa rodzinnego we wszelkich trudnościach, pytaniach czy niepokojach związanych z małżeństwem, płodnością małżeńską, pożyciem małżeńskim, trudnościami w małżeństwie, trudnościami wychowawczymi itp. W sytuacjach szczególnych doradcy dysponują odpowiednią wiedzą i potrafią pokierować do jednostek specjalistycznych w celu uzyskania pomocy.

Katalog poradni życia rodzinnego w Diecezji Siedleckiej

1. Dekanat siedlecki

◦ Poradnia przy parafii św. Józefa

▪Adres: ul. Sokołowska 124, 08-110 Siedlce

▪Telefon: 604 686 056

▪Doradca: mgr Marta Głódź

▪Spotkania ogólne: ostatnia sobota miesiąca o godz. 16.00

▪Spotkania indywidualne (po przebyciu ogólnego) we środę po godz. 17.00 – po wcześniejszym zapisaniu się

◦ Poradnia przy parafii Katedralnej

▪Adres: ul. Kochanowskiego 11, 08-110 Siedlce

▪Doradcy: mgr Krystyna Gryczka, mgr Stanisława Głuchowska

▪Godziny pracy: II i IV niedziela m – ca w godz. 9.00 – 13.00 oraz w inne dni tygodnia w zależności od potrzeb (po indywidualnym uzgodnieniu).

◦ Poradnia przy parafii Bożego Ciała

▪Adres: ul. Monte Cassino 36, 08-110 Siedlce

▪Doradca: mgr Hanna Źółkowska – Koper

▪Godziny pracy: I i III wtorek miesiąca: spotkania indywidualne w godz. 15.30 – 19.30, a główna konferencja o godz. 16.30.

▪Spotkania z narzeczonymi także w zależności od potrzeb.

2. Dekanat adamowski

◦ Poradnia przy parafii Najświętszego serca Pana Jezusa w Wojcieszkowie

▪Adres: ul. Kościelna 41, Wojcieszków

▪Doradca: mgr Elżbieta Gryczka

▪Godziny pracy: I niedziela miesiąca 8.15 – Eucharystia a później spotkania indywidualne wg ustaleń. Poradnia jest czynna od I niedzieli lutego do I października.

3. Dekanat bialski południe

◦ Poradnia przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

▪Adres: ul. Długa 1, 21-500 Biała Podlaska

▪Doradca: mgr Danuta Michałowska;

▪Telefon: 83 344 08 43

▪E-mail: poradnianawolibp@gmail.com

▪Godziny pracy poradni: II i IV niedziela m – ca w godz. 13.30 – 15.30.

▪Rozmowy indywidualne z Doradczynią w niedziele oraz inne dni tygodnia z dostosowaniem do bieżących potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

4. Dekanat bialski północ

◦ Poradnia przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,

▪Adres: ul. Brzeska 33 A, 21-500 Biała Podlaska,

▪Doradca: mgr Agata Żuk, lek. wet. Karol Żuk;

▪Godziny pracy: Dyżur: wtorek od godz. 17.00 – 19.30.

▪Konferencja dla zgłaszających się pierwszy raz: wtorek o godz. 18.45;

▪Rozmowy indywidualne ustalane w terminach odpowiadającym narzeczonym.

5. Dekanat domanicki

◦ Poradnia przy Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła

▪ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

▪Doradcy: mgr Urszula Łastawiecka, mgr lic. Marzena M. Suchożebrska

▪Godziny pracy: pierwsze spotkanie ogólne: I niedziela m – ca w godz. 11.30 – 13.30; kolejne spotkania ustalane indywidualnie.

▪Dni i godziny pracy Doradców dostosowywane są także do bieżących potrzeb.

6. Dekanat garwoliński

◦ Poradnia przy Parafii Przemienienia Pańskiego

▪Adres: ul. Staszica 11, 08-400 Garwolin

▪Telefon: 787 705 057

▪Doradcy: mgr Jacek Piotrowski, mgr Edyta Piotrowska; mgr Beata Mazek

▪Godziny pracy: II niedziela miesiąca w godz. 9.00 – 11.00. Każda sobota w godz. 9.00 – 10.00.

7. Dekanat grębkowski

◦ Poradnia przy Parafii św. Bartłomieja Apostoła

▪Adres: ul. Ks. J. Kukawskiego 9, 07-110 Grębków

▪Telefon: 504 422 723

▪Doradca: mgr Agnieszka Nykiel, wspomagający: mgr Mirosław Nykiel

▪Godziny pracy: Konferencje: II niedziela m – ca od godz. 13.30

▪Spotkania indywidualne z Doradczynią umawiane są indywidualnie w zależności od bieżących potrzeb.

8. Dekanat hański

◦Brak poradni

9. Dekanat janowski

◦ Poradnia przy Parafii Trójcy Świętej

▪Adres: ul. Naruszewicza 17, 21-505 Janów Podl.

▪Telefon: 503 640 111

▪Doradca: mgr Ewa Kociubińska

▪Godziny pracy: III niedziela miesiąca od godz. 10.30

▪Dni i godziny pracy Doradcy dostosowywane są także do bieżących potrzeb.

10. Dekanat komarowski

◦Brak poradni

11. Dekanat łaskarzewski

◦ Poradnia przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

▪Adres: ul. Kolejowa 1, 08-450 Łaskarzew

▪Doradca: mgr Hanna Domarecka\

▪Godziny pracy:

▪Duszpasterz i Doradca: I i III niedziela m – ca w godz. 11.00 – 15.00

▪Doradca: środa, czwartek, piątek w godz. 17.00 – 20.00.

12. Dekanat łosicki

◦ Poradnia przy Parafii św. Zygmunta Króla

▪Adres: ul. Narutowicza 2, 08-200 Łosice

▪Telefon: 517 644 025

▪Doradcy: mgr inż. Beata Izabela Kalińska, wspomagająca: mgr Barbara Duda

▪Godziny pracy: I i III niedziela m – ca w godz. 10.00 – 13.00; I i III czwartek m –ca w godz. 15.00 – 17.00.

▪Dni i godziny pracy Doradców dostosowywane są także do bieżących potrzeb.

13. Dekanat łukowski 1

◦ Poradnia przy Parafii Przemienienia Pańskiego

▪Adres: Pl. Narutowicza 2, 21-400 Łuków

▪Telefon: 516 220 177

▪Doradcy: mgr Jolanta Osiak, Katarzyna Kicińska, Mirosława Żurawska, Kazimiera Borkowska, Wiesława Górka

▪Godziny pracy: II i IV niedziela m – ca w godz. 8.00 – 12.00; II i IV wtorek miesiąca w godz. 16.30 – 20.30.

14. Dekanat łukowski 2

◦ Poradnia przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

▪Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 45, 21-400 Łuków

▪Doradcy: mgr Maria Rożen, mgr Maria B. Zabłocka; wspomagają Doradczynie z Poradni w Dekanacie łukowskim I

▪Godziny pracy: I i III niedziela m – ca w godz. 11.00 – 14.00 rozmowy indywidualne. O godz. 14.00 konferencja duszpasterza; a o godz. 15.00 konferencja Doradcy.

▪Godziny pracy Doradców dostosowywane są także do bieżących potrzeb (w miesiącach letnich: IV – IX, rozmowy indywidualne są w godz. 8.00 – 15.00).

15. Dekanat międzyrzecki

◦ Poradnia przy Parafii św. Mikołaja

▪Adres: ul. Kościelna 16, 21-560 Międzyrzec Podl.

▪Telefon: 537 477 757

▪E-mail: kpmr.miedzyrzec@wp.pl

▪Doradca: mgr Anna Kiendziora

16. Dekanat osiecki

◦ Poradnia przy Parafii Wszystkich Świętych

▪Adres: ul. Parysowska 1, 08-443 Sobienie Jeziory

▪Telefon: 509 136 728

▪Doradca: mgr Marzena Jaśczak

▪Godziny pracy:

▪Spotkanie z duszpasterzem: II niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30;

▪Spotkanie grupowe z Doradcą w sobotę po II niedzieli miesiąca w godz. 10.00 – 12.00.

▪Spotkania indywidualne z Doradcą po wcześniejszym uzgodnieniu w dowolnym terminie.

17. Dekanat parczewski

◦ Poradnia przy Parafii św. Jana Chrzciciela

▪Adres: ul. Kościelna 77, 21-200 Parczew

▪Telefon: 727 691 469 (dzwonić lub SMS po godz. 15.00)

▪Doradca: mgr Katarzyna Błażewicz

▪Godziny pracy:

▪II i IV niedziela m – ca w godz. 10.00 – 14.00 (ogólna konferencja o godz. 10.30);

▪Każdy wtorek w godz. 15.00 – 18.00 z możliwością wydłużenia dyżuru w zależności od potrzeb (po uzgodnieniu telefonicznym).

18. Dekanat radzyński

Poradnia przy Parafii M. B. Nieustającej Pomocy

▪Adres: ul. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego 6, 21-300 Radzyń Podl.

▪Telefon: 507 177 534

▪Doradca: mgr Anna Petkowicz

▪Godziny pracy: Kursy weekendowe dla narzeczonych odbywają się raz w miesiącu – zgłoszenia telefoniczne. Spotkanie indywidualne narzeczonych z Doradcą są w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00 – 18.00.

◦    Poradnia przy Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie 

 ▪ Adres: Siedlanów 60

▪ Doradca: mgr Anna Stephan

▪ Telefon: 50145937

▪ E-mail: astephan.poradnia@gmail.com

▪ www.poradniaswietejrodziny.pl

▪ Spotkania indywidualne z Doradczynią po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w zależności od potrzeb.

19. Dekanat rycki

◦ Poradnia przy Parafii Najświętszego Zbawiciela

▪Adres: ul. Wspólna 3, 08-500 Ryki

▪Telefon: 600 167 227

▪Doradca: mgr Marta Chmielewska – Rytel

▪Godziny pracy: II i IV niedziela m – ca od godz. 10.00.

▪Spotkania indywidualne z Doradczynią po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w zależności od potrzeb.

20. Dekanat suchożebrski

◦Brak poradni

21. Dekanat terespolski

◦ Poradnia przy Parafii Trójcy Świętej

▪Adres: ul. Wojska Polskiego 137, 21-550 Terespol

▪Telefon: 517 903 686

▪Doradca: mgr Wioletta Czerko

▪Godziny pracy: II i IV sobota m – ca w godz. 9.00 – 12.00 (lub dłużej w zależności od potrzeb).

22. Dekanat wisznicki

◦ Poradnia przy Parafii Przemienienia Pańskiego

▪Adres: ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

▪Telefon: 833 782 266

▪Doradca: mgr Danuta Kotiuk

▪Godziny pracy: II i IV niedziela m – ca od godz. 10.00 oraz w zależności od bieżących potrzeb.

23. Dekanat włodawski

◦ Poradnia przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

▪Adres: ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa

▪Doradca: mgr Irena Kruk

▪Godziny pracy: Konferencje dla narzeczonych – II niedziela miesiąca o godz. 11.30.

▪Rozmowy indywidualne z Doradczynią – III i IV niedziela miesiąca (w godz. 10.00 – 14.00).

◦ Poradnia przy Parafii św. Ludwika

▪Adres: ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa

▪Telefon: (82) 572 13 66 wew. 131

▪Doradca: mgr Renata Wólczyńska

▪Godziny pracy: Dyżur: wtorek w godz. 17.00 – 18.00.

24. Dekanat zbuczyński

◦ Poradnia przy Parafii św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów

▪Adres: ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

▪Telefon: (25) 641 63 20 lub 691 121 996

▪Doradca: mgr Katarzyna Suchoń

▪Godziny pracy: DO KOŃCA ROKU 2017 SPOTKANIA W PORADNI BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM LUB ZA POMOCĄ MAILA (skrzypolka@wp.pl).

25. Dekanat żelechowski

◦ Poradnia przy Parafii Zwiastowania NMP

▪Adres: ul. Długa 126, 08-430 Żelechów

▪Doradca: mgr Alicja Iwona Łagowska

▪Godziny pracy: I i III niedziela m – ca w godz. 10.00 – 12.30.

◦ Poradnia przy Parafii Wniebowzięcia NMP

▪Adres: ul. Sikorskiego 4, 21-450 Stoczek Łukowski

▪Telefon: 501 421 109

▪Doradca: Małgorzata Gajowniczek;

▪Godziny pracy: IV niedziela m – ca ok. godz. 11.00 – wykład ogólny Duszpasterza, potem wykład ogólny Doradcy i spotkania indywidualne. III niedziela m – ca spotkania indywidualne po wcześniejszym umówieniu się.

Opr. Ks. Henryk Góral