Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Rodzinna niedziela w czerwcu

11 czerwca odbyła się Rodzinna Niedziela w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie. Uczestnicy rozpoczęli spotkanie Koronką do Miłosierdzia Bożego. Dzieci, które przybyły z rodzicami – były pod opieką, miały wspólny czas zabawy. Dla małżonków był przygotowany warsztat, który poprowadziła Anna Targońska – psycholog, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Celem zajęć było zrozumienie natury emocji i zwrócenie uwagi jak ważne jest dostrzeżenie ich u siebie i innych. Tylko to daje szansę na prawdziwe zauważenie drugiego człowieka i tego co przeżywa. Grupa poznała czym są emocje, w jaki sposób mogą je nazwać, a zrozumienie ich może pomóc w zapanowaniu nad swoimi zachowaniami. Uczestnicy to jednocześnie grupa rodziców. Poznaną wiedzę i praktykę mogą wykorzystać w relacjach ze swoimi dziećmi. Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja przeprowadzenia Szkoły dla Rodziców, by być bardziej skutecznym przewodnikiem i towarzyszem dla swoich dzieci. Szczegóły ukażą się wkrótce na stronie Duszpasterstwa Rodzin. Uczestnicy mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty, w czasie homilii Ks. Grzegorz Koc – dyrektor domu rekolekcyjnego wskazał, w jaki sposób w byciu żoną i mężem coraz pełniej można realizować swoje powołanie. Dla mężczyzn będzie to: pokonywanie pokus, radzenie sobie z emocjami w relacjach, dbanie o dobre słowo, ale też pracowitość, twórczość i dawanie poczucia bezpieczeństwa, jasne zasady moralne. Dla kobiet: okazywanie miłości, na która nie trzeba zasługiwać, opieki, troski, ma ona pełnić rolę strażniczki życia, towarzyszki mężczyzny, być wsparciem nawet na drodze krzyżowej, stwarzać warunki by promieniowało ciepło rodzinne. Duszpasterz zachęcał by modlić się o jak najlepsze wypełnienie swojego powołania, bo z tego też będą małżonkowie rozliczeni u kresu życia.

Spotkanie zakończyło wspólne spotkanie przy stole.

Zapraszamy na kolejne Rodzinne Niedziele.