Skip to main content

Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

SPOTKANIE DUSZPASTERSTWA RODZIN

13 września 2018 roku w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie o godz. 17.00
odbędzie się spotkanie formacyjne dla osób posługujących
w Duszpasterstwie Rodzin w Diecezji Siedleckiej.

Na to spotkanie zapraszamy Doradców Życia Rodzinnego
i Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin.
W programie spotkania przewidziano omówienie ważnych kwestii biotycznych
przez ks. prof. Piotra Kieniewicza i zapoznanie z planem pracy rocznej duszpasterstwa.

Zapraszamy
Anna Stephan i ks. Jacek Sereda