Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Ziarna Słowa Wielki Post

ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21.03.2021 r.

 

TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI.

WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ WIELKOPOSTNĄ PRACĘ DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA.

Żono! Mężu!

”Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 34-44). Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.

(Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.).

 

ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

  • W jaki sposób Ty włączysz się w jałmużnę w tym Wielkim Poście?
  • Na codzień służysz swojej rodzinie, co oznacza, że jesteś sługą Boga, który poprzez Ciebie chce nieść miłość i dobro innym. Zauważ i doceń to. Czy inni mogą w Tobie zauważyć Bożego człowieka?
  • Zaplanuj czas na udział w rekolekcjach wielkopostnych i nabożeństwach: drogi krzyżowej, gorzkich żali, bądź z Jezusem, bo On chce być z Tobą.