Skip to main content

Ziarna Słowa Wielki Post

„W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

 

(Z orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.).

 

ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

 

o Przygotuj się do Spowiedzi świętej, zechciej z Jezusem spotkać się w tym sakramencie.


o Pomyśl o osobie, z którą dzieli Cię nieporozumienie. Może to czas na pojednanie?


o Zaplanuj czas na udział w nabożeństwach: drogi krzyżowej, gorzkich żali, bądź z Jezusem, bo On chce być z Tobą.


 

DUSZPASTERSTWO RODZIN

www.drsiedlce.pl

e-mail: drsiedlce@wp.pl

 

DOM REKOLEKCYJNY W SIEDLANOWIE

www.siedlanow.pl

tel. 83 352 51 14 lub 696 502 852