Skip to main content

Ziarno Słowa dla Małżonków – I niedziela adwentu

2 GRUDNIA 2018 – I NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,  ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

ROZWAŻANIE – REFLEKSJA

ZANIM ROZPOCZNIESZ:
BÓG PRZEZ TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻEŃSTW
ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI.

WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOSI WYKONAJ ADWENTOWĄ PRACĘ
DLA TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA

Żono! Mężu! Kolejny adwent w Twoim życiu. Bóg wychodzi do Ciebie, bo chce się narodzić w Twojej rodzinie! Komunikuje się z Tobą przez różne wydarzenia, znaki – dostrzegasz to? Pan zaprasza Cię do adwentowej drogi, by Twoje serce nie było zmęczone zbytnią troską o codzienność, brakiem czasu dla rodziny, ciężarem złych wyborów: romansem, nadużywaniem alkoholu, długimi godzinami przed ekranem komputera, telefonu czy pracoholizmem. Bóg i Twoja rodzina potrzebuje Ciebie! Pan chce narodzić się w Tobie i Twojej rodzinie!

ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

  • Przeznacz wieczorny kwadrans, by pomyśleć o głównym ciężarze Twojego życia. Co z tym chcesz zrobić? Uczyń postanowienie adwentowe.
  • Zapytaj współmałżonka: co możemy w adwencie zrobić dla naszego małżeństwa?
  • W najbliższym tygodniu codziennie pomodlę się modlitwą „Zdrowaś Mario” za Żonę / Męża.
  • Zaplanuj udział w roratach.