Skip to main content

Ziarno Słowa dla Małżonków – II niedziela adwentu

9 GRUDNIA 2018 – II NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia (Łk 3, 1-6)
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 

ROZWAŻANIE – REFLEKSJA

ZANIM ROZPOCZNIESZ:
BÓG PRZEZ TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻEŃSTW ZAPRASZA CIĘ
DO REFLEKSJI. WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS
I WYKONAJ ADWENTOWĄ PRACĘ DLA TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA

Żono! Mężu! To już drugi tydzień adwentu. Pan przychodzi w różnych wydarzeniach Twojego życia i zaprasza Cię do prostowania ścieżek. Które obszary w moim życiu są pokrzywione? Co z Twoją radością i entuzjazmem życia?
Spójrzcie na lata Waszego małżeństwa – z których dróg jesteś dumni, a które Was dołują? Pomyślcie o ideałach, marzeniach, wartościach, gotowości do wspólnej rozmowy, poświęcenia, czasu dla siebie – bo przecież z nich składa się Wasza codzienność.

 

ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

  • Wejdź do kościoła w tym tygodniu na adorację, by odnaleźć ciszę, a w niej spotkać Boga i móc usłyszeć Jego głos.
  • Weź kartkę i wypisz ostatnie swoje zwycięstwa (górki) i porażki (doliny). Czy potrafisz tam dostrzec Boga, co On chciał Ci powiedzieć?
  • Zaplanuj udział w roratach.