Skip to main content

ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW 

24.03.2019  III Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA (Łk 13, 1-9)

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

ZANIM ROZPOCZNIESZ

BÓG PRZEZ TO ZIARNO SŁOWA DLA MAŁŻONKÓW ZAPRASZA CIĘ DO REFLEKSJI. WSŁUCHAJ SIĘ W TEN GŁOS I WYKONAJ WIELKOPOSTNĄ PRACĘ
DLA SIEBIE I TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA. 

            Żono! Mężu!

Słowo tej niedzieli zaprasza nas do cierpliwości na wzór ogrodnika z Ewangelii. Ogrodnik czeka, daje szansę, podejmuje starania. W życiu małżeńskim ważna jest cierpliwość. Cierpliwość do siebie, szczególnie kiedy upadam w grzechy, kiedy zaplanowane działania nie udają się. Ważna jest również cierpliwość do współmałżonka, do dzieci, do ludzi z którymi mieszkamy, pracujemy. Motywację nadziei mamy od Boga. On jest cierpliwy i daje nam zawsze szansę i cichutko szepcze do naszego ucha idź i ty czyń podobnie. Cierpliwość jest miłością. Na krzyżu ta miłość została potwierdzona całkowitym oddaniem się ludziom, wydając się za nasze grzechy. Bóg stale woła o przyjęcie, o umożliwienie z Nim i w Nim budowania swojego życia. On nas widzi i nas słyszy.

ZADANIE MAŁŻEŃSKIE

  • Porozmawiajcie ze współmałżonkiem, zastanówcie się, co jest radością w tej relacji, a co trudem, smutkiem. Gdzie brakuje cierpliwości?
  • Jaki konkretny czyn mogę zrobić by ożywić, naprawić, obszar zaniedbany w naszym byciu razem?
  • Ofiaruj modlitwę za nasze małżeństwo, by nabrać sił do nawrócenia ze słabości które pojawiają się pomiędzy nami.
  • Zaplanuj udział w drodze krzyżowej.

DUSZPASTERSTWO RODZIN

www.drsiedlce.pl

e-mail: drsiedlce@wp.pl

DOM REKOLEKCYJNY W SIEDLANOWIE

www.siedlanow.pl

tel. 83 352 51 14 lub 696 502 852