Skip to main content

Życzenia Wielkanocne

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,

daremne jest nasze nauczanie,

próżna jest także wasza wiara”

(1 Kor 15,14)

Drodzy Przyjaciele Duszpasterstwa Rodzin!

Przeżywając największą Tajemnicą naszej wiary, pragniemy doświadczać przechodzenia od starego człowieka do nowego w świętości i łasce, by radośnie wyśpiewywać Alleluja.

Życzymy Wam, by nadchodzący czas był wypełniony otwartością serca na łaski, które Zmartwychwstały Chrystus niesie.

Niech uczestnictwo w najbliższych wydarzeniach Paschy umocni wiarę, doda sił, by stawiać czoło zniechęceniu i rezygnacji. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przyniesie prawdziwą chrześcijańską radość!

Z darem modlitwy 

Duszpasterstwo Rodzin