Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Diecezjalny Dzień Rodziny 2022

 

DIECEZJA Diecezjalny Dzień Rodziny

Oto Matka twoja!

W niedziele 8 maja w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbędzie się kolejny Diecezjalny Dzień Rodziny. Tegoroczne spotkanie rodzin upłynie pod hasłem „Oto Matka twoja!”.

 

Jak mówi ks. kan. Jacek Sereda, diecezjalny duszpasterz rodzin, myśl o tematyce kolejnego ze spotkań organizowanychw ramach duszpasterstwa rodzin, zrodziła się z namysłu nad Świętą Rodziną. Ponieważ w Roku św. Józefa, pochylając się nad słowem listu papieża Franciszka „Patris cordem” – „Ojcowskim sercem”, odkrywaliśmy opiekuna Świętej Rodziny jako patrona małżeństw i rodzin, naturalną koleją rzeczy uznaliśmy, że kolejną osobą, którą chcemy odkryć w życiu małżeństw i rodzin, jest Maryja. Stąd temat – słowa Pana Jezusa z krzyża, które przerodziły się w przesłanie dla całego Kościoła: „Oto Matka twoja” – mówi ks. J. Sereda.

Ciekawy program

Program spotkania w Parczewie otwiera słowo powitania, które wygłosi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej ks. J. Sereda. Następnie z konferencją „Maryja w życiu małżeństw i rodzin” wystąpi o. prof. Andrzej Derdziuk z Katedry Bioetyki Teologicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kolejny wykład, który wygłosi dr Iwona Ulfik-Jaworska, adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL, poświęcony będzie wyzwaniom wychowawczym związanym z mediami cyfrowymi. Po przerwie, o 11.30 uczestnicy Diecezjalnego dnia Rodziny wezmą udział w nabożeństwie majowym, a bezpośrednio po nim – w Eucharystii w intencji rodzin sprawowanej pod przewodnictwem b. Kazimierza Gurdy. Podczas Mszy św., tradycyjnie, nastąpi odnowienie przysięgimałżeńskiej. O 13.30 zaplanowano agapę; dzieci będą mogły skorzystać z atrakcji, jaką dla najmłodszych uczestników spotkania niewątpliwie będzie wesołe miasteczko.

Z Maryją przed oczami

Omawiając część konferencyjną Diecezjalnego Dnia Rodziny, ks. J. Sereda zwraca uwagę na różne aspekty maryjności, nad którymi pochylą się prelegenci. – Rodziny naszej diecezji cechuje pobożność maryjna. Nie ma chyba domu, w którym nie byłoby wizerunku Matki Bożej i nie modlono by się za Jej przyczyną. O Maryi dużo mówimy również w kontekście zawierzenia się Jej. Chociaż temat maryjności w życiu małżeństw i rodzin wydaje się oczywisty, gdyby jednak zapytać o to, w jaki sposób Maryja ukierunkowuje życie naszych domowych wspólnot, trudno byłoby na nie odpowiedzieć. Dlatego o pomoc w odkryciu wzoru, jakim winna być dla rodzin Maryja jako żona i matki, poprosiliśmy o. A. Derdziuka – mówi duszpasterz rodzin.

Inspiracją tematu drugiego z wykładów były prośby rodziców. – To świat mediów rodzący ogrom problemów, z którym borykamy się dzisiaj wszyscy, niezależnie od wieku. Konieczne jest formowanie się, by w mediach elektronicznych umieć zobaczyć zarówno szansę, jak i zagrożenie. Na uwadze mamy przede wszystkim wolność rodziny – podkreśla ks. J. Sereda.

Na zakończenie Roku Rodziny

– Planujemy, by poprzez spotkanie w Parczewie zaprosić w małżeństwa i rodziny naszej diecezji do udziału w rekolekcjach zawierzenia małżeństw i rodzin, znanych jako „Zawierzenie 33”. Zajmie się tym ks. Grzegorz Suwała, diecezjalny duszpasterz osób zawierzonych Maryi – mówi ks. J. Sereda. Nawiązuje tez do najbliższych propozycji duszpasterstwa rodzin. 26 czerwca, również w Parczewie,planowane jest uroczyste zakończenie Roku Rodziny „Amoris laetitia” – „Radośc miłości”. – Chcemy przeżyć ten dzień włączności z papieżem Franciszkiem. Spotkanie będzie formąpodsumowania Roku Rodziny w świecie, spróbujemy też na nowo odczytać przesłanie „Amoris laetitia dla rodzin. Przewidziane jest również świadectwo – sygnalizuje.

Z kolei 29 maja odbędzie się kolejna Diecezjalna PielgrzymkaKobiet. Tym razem odbędzie się ona nie w Pratulinie, a w Leśnej Podlaskiej, i przebiegać będzie pod hasłem: „Matki mężne czy szalone”. Spotkanie ukierunkowane będzie na misję kobiety wobec trudnych spraw w rodzinie, a dokładnie wobec niepełnosprawności dzieci. Przewidziana jest m.in. wystawa zdjęć autorstwa Marty Dzbeńskiej-Karpińskiej.