Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Program „Wierzę w Kościół Chrystusowy”

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczął się rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim była refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej wraz z Internetową Telewizją Faro.TV podjęło próbę omówienia każdego z tematów wraz ze świadectwem małżonków.

Zapraszamy do czerpania z bogatego programu:

W sobotę 19 listopada odbyło się podsumowanie programu, zebranie doświadczeń i wniosków oraz podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział. W czasie spotkania młodzież z CDM zaprezentowała piękny koncert, który został zarejestrowany przez Faro. TV: