Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Program

 

Zajęcia studium projekt (MOŻE ULEC ZMIANIE) 

180 godzin zajęć – 4 semestry – 24 zjazdy (w tym dwa zjazdy rekolekcyjne)
Baza lokalowa Studium – budynek poklasztorny przy par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Projektowany plan zajęć

8.30-10.00 wykład (2h)

10.00-10.30 kawa


10.30-12.00 wykład (2h)


12.00 przygotowanie do liturgii


12.30 Eucharystia


13.15 obiad


13.45-16.00 blok warsztatowy (3h)


16.00-16.15 przerwa


16.15-17.45 wykład z Metod NPR (2h)

 

Planowane terminy zjazdów
24.09.2022 – inauguracja SŻR
15.10
05.11
26.11
17.12
14.01.2023 – koniec semestru I
04.02
25.02
18.03
15.04
06.05
27.05.2023 – koniec semestru II

23.09
14.10
04.11
25.11
16.12
13.01.2024 – koniec semestru III
03.02
24.02
16.03
06.04
27.04
18.05.2024 – koniec semestru IV
25.05.2024 – zakończenie SŻR