Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Rekolekcje Studium Życia Rodzinnego 2023

W dniach 27-28 października pod hasłem „Jaka formacja pracowników duszpasterstwa rodzin?” w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej. Rekolekcjom przewodniczył ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, profesor KUL.

Tematem rekolekcji były zagadnienia formacji pracowników duszpasterstwa rodzin. W swoich konferencjach ksiądz rekolekcjonista przybliżył studentom Studium przestrzenie formacji jakimi są formacja ludzka, duchowa, intelektualna oraz pastoralna. Obok wysłuchanych konferencji rekolekcje były okazją do wspólnej modlitwy oraz integracji osób, które w Studium Życia Rodzinnego przygotowują się do posługi duszpasterskiej wobec małżonków i rodzin. Coroczne rekolekcje są elementem programu kształcenia i formacji w Studium.


Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej kształci i formuje świeckich do posługi w ramach duszpasterstwa rodzin. Dwuletnie zajęcia w Studium przygotowują do posługi doradcy życia rodzinnego w poradni rodzinnej oraz do pomocy w duszpasterstwie rodzin w parafii oraz w ruchach i wspólnotach małżeńskich i rodzinnych. Zjazdy Studium odbywają się co dwa tygodnie przy par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Pierwsza grupa Słuchaczy Studium uczestniczy już w drugim roku formacji.