Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

28 września 2023 roku w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyło się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin i Dekanalnych Doradców Życia Rodzinnego.

Spotkanie rozpoczęło się od warsztatów poprowadzonych przez Macieja Olszewskiego, absolwenta studiów podyplomowych NVC, który zapoznał zebranych ze sposobami rozmowy według zasad porozumienia bez przemocy w sytuacji trudnych spotkań. Grupa zyskała nowe wiadomości i umiejętności.

Był też czas na podjęcie aktualnych zagadnień i problemów Duszpasterstwa Rodzin, czas na integrację i poznanie nowych osób posługujących w dekanatach.

Przypominamy, że aktualna lista Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin znajduje się na stronie: Duszpasterze

A lista poradni w dekanatach i osób posługujących PORADNIE