Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

W LUTYM ODBYŁO SIĘ spotkanie odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej

18 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Rodzin.

18 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Rodzin. Spotkanie rozpoczął ks. dr Jacek Sereda, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zaprosił do wspólnego przyjrzenia się potrzebom dzisiejszych narzeczonych i małżeństw a także szukania sposobów wychodzenia naprzeciw tym potrzebom. Podkreślił, że dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła (AL 31), a małżeństwo i rodzina stanowią jedną z najcenniejszych dóbr ludzkości jak mówił św. papież Jan Paweł II. Przywołane zostały słowa papieża Benedykta XVI „Zbyt wielkie jest dobro, którego Kościół i całe społeczeństwo oczekują od małżeństwa i od rodziny na nim opartej, aby nie zaangażować się dogłębnie w to specyficzne zadanie duszpasterskie, ponieważ wielka szkoda im wyrządzona jest w rzeczywistości raną zadaną ludzkiemu współżyciu jako takiemu”.

W drugiej części uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy przedstawił ks. dr Marcin Prudaczuk „Współczesne zagrożenia rodziny wyzwaniem pastoralnym. Studium z Duszpasterstwa Rodzin w świetle badań narzeczonych diecezji siedleckiej”. Prelegent wskazał iż przed duszpasterstwem rodzin są następujące zadania:

  1. Wspieranie narzeczonych i małżonków wobec zagrożenie życia małżeńskiego (przyswojenie Nauczania Kościoła, argumenty ukazujące różnice między sakramentalnym małżeństwem a życie w powtórnym związku – przedstawione przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie do życia małżeńskiego, przypominanie, że to Bóg jest twórcą małżeństwa, a duszpasterze przeprowadzający rozmowę kanoniczną winni stawiać narzeczonym odpowiednie pytania o motywy i wolę zawarcia sakramentu małżeństwa)
  2. Troska o umacnianie życia rodzinnego w kontekście jego zagrożeń (ukazywanie nauczania kościoła dotyczącego życia w związkach jednopłciowych jako nieodpowiedniego i świadczącego o głębokim nieuporządkowaniu moralnym, podejmowanie działań ukazujących sens jedności z Bogiem i jej wpływu na jedność z innymi ludźmi, zachęcanie do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, ukazywanie sprzeciwu Kościoła wobec rozwodów).
  3. Troska o umacnianie życia rodzinnego w kontekście jego zagrożeń (ukazywanie nauczania kościoła dotyczącego życia w związkach jednopłciowych jako nieodpowiedniego i świadczącego o głębokim nieuporządkowaniu moralnym, podejmowanie działań ukazujących sens jedności z Bogiem i jej wpływu na jedność z innymi ludźmi, zachęcanie do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, ukazywanie sprzeciwu Kościoła wobec rozwodów).
  4. Wspieranie wychowania w rodzinie (pedagogizowanie rodziców w celu wspierania ich wiedzy aby mogli uświadomić sobie dobro oraz indywidualne potrzeby dzieci, skierowanie zachęty, aby rodziny były miejscem szczerego dialogu i bezgranicznego zaufania, zwracanie uwagi na wartość przekazywania wiary w rodzinie z pokolenia na pokolenie, uwrażliwienie rodziców aby uczyli dzieci odpowiedniego korzystania z mediów, nauczanie, że prawdziwe wychowanie dąży do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego).

Drugi wykład poprowadziła Joanna Wilgodzka, wieloletnia Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego z Diecezji Drohiczyńskiej. W swoim wykładzie poszukiwała odpowiedzi na pytanie: Jak dziś mówić o pięknie życia odwołując się do natury stworzenia?

W dalszej części spotkania uczestniczył ks. bp Grzegorz Suchodolski, który w imieniu księdza biskupa Kazimierza Gurdy wręczył misje kanoniczne doradcom życia rodzinnego. Są one formą posłania Kościoła dla umacniania narzeczonych i małżeństw w dekanatach w których posługują doradcy.

Ks. Bp Grzegorz Suchodolski wskazał jak ważną rolę pełnią doradcy we współczesnym świecie, że są prorokami świeckimi, na których Kościół może liczyć. Życzył zebranym odwagi w głoszeniu Chrystusa i niesieniu pomocy w rozeznawaniu powołania: „To bardzo cieszy kiedy świeccy i duchowni podążają razem w tym samym kierunku ku budowaniu Wspólnoty Kościoła.” Dodał biskup Grzegorz. 

Spotkanie zakończyła wspólna Agapa.