Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

STATUT Bractwa Strażnicy Kościoła

Czcigodni Księża,

Dnia 12 listopada 2020 r. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podpisał statut Bractwa Strażnicy Kościoła, ustanawiając jednocześnie ks. kan. Jacka Guza – kustosza sanktuarium w Pratulinie – asystentem diecezjalnym tegoż Bractwa. W wielu parafiach naszej diecezji zawiązują się pierwsze grupy Bractwa, dlatego w imieniu Kustosza Pratulińskiego serdecznie zapraszamy odpowiedzialnych z parafii za Bractwo na pierwsze spotkanie do Pratulina w niedzielę 22 listopada na godz. 11.00. Spotkanie rozpocznie się w kościele Martyrium od modlitwy, wręczenia statutu, omówienia sprawa organizacyjnych, o godz. 12.00 zaplanowana jest Eucharystia.

Czcigodnych Księży Dziekanów prosimy o przekazanie tych informacji wszystkim Księżom Proboszczom w swoim dekanacie. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, prosimy o wysłanie tylko jednego przedstawiciela z parafii, gdzie już powstaje Bractwo.

 

Z wyrazami szacunku

Ks. Jacek Sereda

 

Kunikat na stronie Kurii Siedleckiej i dokumenty do pobrania:

https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/komunikat-wydzialu-duszpasterstwa-rodzin-2/