Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Nauka Kościoła

ENCYKLIKI
Jan Paweł II – EVANGELIUM VITAE. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
Paweł VI – HUMANAE VITAE. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.
Leon XIII – Arcanum Divinae Sapientiae. O małżeństwie chrześcijańskim.

ADHORTACJE

Jan Paweł II – FAMILIARIS CONSORTIO. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
LISTY APOSTOLSKIE
Jan Paweł II – List do rodzin GRATISSIMAM SANE.
Jan Paweł II – List do kobiet MULIERIS DIGNITATEM z okazji Roku Maryjnego o godności kobiety.
Jan Paweł II – List do dzieci TRA POCHI GIORNO
KONGREGACJA NAUKI WIARY

Instrukcja DIGNITAS PERSONAE dotycząca niektórych problemów bioetycznych.
Deklaracja PERSONA HUMANA o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej.
PAPIESKA RADA DS. O RODZINIE

„ LUDZKA PŁCIOWOŚĆ: PRAWDA I ZNACZENIE”. Wskazania dla wychowania w rodzinie.
STOLICA APOSTOLSKA

Karta Praw Rodziny
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Sakrament małżeństwa
KOMISJA EPISKOPATU POLSKI
O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek Dokument przyjęty na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 5 marca 2013 r. pobierz dokument pdf
ŻYCIE RODZINNE W KOMUNII Z BOGIEM. List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny – 26 grudnia 2010 r.
BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI. List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny – 27 grudnia 2009 r.
SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
WYZWANIA STOJĄCE PRZED RODZINĄ NA POCZĄTKU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA. Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących europejskich komisji episkopatów ds. rodziny i życia.
INSTRUKCJA Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim (13 XII 1989)
II INSTRUKCJA Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa (11 III 1975)
I INSTRUKCJA Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin (12 II 1969)
MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA

Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu