Skip to main content
 • Małżeństwo

 • Rodzina

 • Miłość

Rekrutacja 2023

Studium Życia Rodzinnego
REKRUTACJA KROK PO KROKU!

 

KROK PIERWSZY – ZEBRAĆ DOKUMENTY

 1. Napisać własnoręcznie podanie o przyjęcie do Studium skierowanie do Dyrektora Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej.
 2. Wypełnić Kwestionariusz osobowy [ZAŁĄCZNIK NR 1], Oświadczenie [Załącznik nr 2 ] oraz Informację o przetwarzaniu danych osobowych [ZAŁĄCZNIK NR 3 ] przetwarzanie danych osobowych (wzory tych dokumentów dostępne na stronie internetowej Studium).
 3. Zgłosić się do Proboszcza parafii po opinię według wzoru [ZAŁĄCZNIK NR 4 ].
 4. Dołączyć dwa zdjęcia kolorowe o wymiarach 3,5 cm. x 4,5 cm. wykonane en-face tj. przodem, spełniające wymagania przy wydawaniu dokumentów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z zachowaniem wymiarów, proporcji, brak nakrycia głowy, brak okularów przeciwsłonecznych oraz na jasnym tle.
 5. Załączyć ksero świadectwa maturalnego/dojrzałości lub dyplomu ukończenia Studiów.

KROK DRUGI – PRZESŁAĆ DOKUMENTY

 1. Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej, ul. Wyszyńskiego 45. 21-400 Łuków.
 2. W przypadku braków – Studium będzie się kontaktować z każdym kandydatem indywidualnie.
 3. Dokumenty przesyłać należy do 5 września 2023. 

KROK TRZECI – ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI

 1. Do 9 września 2023 każdy Kandydat otrzyma drogą mailową informację zwrotną dotyczącą rekrutacji, zawiadomienie o ewentualnych brakach w dokumentacji i zostanie umówiony na rozmowę kwalifikacyjną.

KROK CZWARTY – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 1. Odbędzie się w siedzibie Studium w terminie ustalonym z kandydatem.
 2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy okazać oryginał świadectwa maturalnego/dojrzałości bądź dyplomu ukończenia studiów. Rozmowa dotyczyć będzie ogólnej wiedzy religijnej kandydatów oraz ich udziału w Studium.
 3. Do 13 września 2023 każdy Kandydat otrzyma drogą mailową informację o wyniku przebiegu rekrutacji.

KROK PIĄTY – STUDIUM

 1. Kandydaci włączeni do grona Słuchaczy Studium uczestniczą w Inauguracyjnym Zjeździe, który będzie miał miejsce 16 września 2023 roku.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Studium: http://drsiedlce.pl/rekrutacja/

Zapytania prosimy kierować na adres mailowy: studium@drsiedlce.pl

Terminarz

1 czerwca – 5 września 2023 – Składanie dokumentów

1 – 5 września 2023– Weryfikacja złożonej dokumentacji

5 – 13 września 2023 – Rozmowy kwalifikacyjne

13 września 2023 – Zakończenie rekrutacji

16 września 2023 – Inauguracja roku akademickiego Studium Życia Rodzinnego (pierwszy zjazd)

 

Opłata za Studium

Dla osób uczestniczących w Studium w trybie zwyczajnym – 650 zł/semestr.

Dla osób uczestniczących w Studium w trybie wolnym – 400 zł/semestr.

Słuchacze Studium mogą dokonywać opłat semestralnych w formie jednorazowej wpłaty lub ratalnie na wskazany numer konta lub w biurze Studium, w terminie nieprzekraczającym daty zakończenia semestru, którego dotyczy opłata.