Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Rekolekcje dla kobiet 26-28 maja

W dniach 26-28 maja 2023 roku w Domu Rekolekcyjnym w Pratulinie odbyły się rekolekcje dla kobiet. Wzięło w nich udział ponad 60 uczestniczek.

W dniach 26-28 maja 2023 roku w Domu Rekolekcyjnym w Pratulinie odbyły się rekolekcje dla kobiet. Wzięło w nich udział ponad 60 uczestniczek. W piątkowy wieczór rekolekcje rozpoczęły się Mszą Świętą w parafialnym kościele pod przewodnictwem ks. Jacka Seredy, duszpasterz skierował do kobiet słowa zachęty, by wejść z odwagą w czas rekolekcji, który jest przed nimi. Zapraszał, by korzystać z obecności w tak wyjątkowym miejscu jakim jest Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Wieczorem były ćwiczenia dla zmęczonych kobiet, by następnego dnia z nową siłą fizyczną wejść w treści rekolekcji. Celem głównym rekolekcji było odkrycie piękna kobiecego ciała – i w tym pięknie uwielbienia Boga. Swoim świadectwem przemiany życia podzieliła się Beata Mądra, żona i mama 7-ga dzieci, która inspiruje kobiety, pracuje z młodzieżą. Pokazywała, jak różne wydarzenia swojego życia wykorzystywać do tworzenia nowego, piękniejszego jutra. Uczestniczki chwaliły Boga tańcem, tekstem przewodnim były słowa pieśni „Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie!”. Częścią wyjątkową dla kobiet była sesja zdjęciowa na łonie natury wykonana przez Paulinę i Mateusza Stolarskich. Przyniosła wiele radości i zachwytów nad pięknem. Wieczór był przeznaczony na świętowanie wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świetego. Ks. Sereda w czasie homilii zachęcał, by nie gasić Ducha św, ale pozwalać Mu zagościć w sercu, On może Swoją Mocą, darami przemienić to co stare w nowe. „Duchu Święty Tchnienie Ojca, Dawco życia, Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas…” Z pragnienia uczestniczek podjęta została całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielny poranek po jutrzni uczestniczki w czasie godziny świadectw dzieliły się dobrem, które dokonało się w czasie rekolekcji w ich sercach. Zakończenie rekolekcji miało miejsce na błoniach pratulińskich, gdzie kobiety włączyły się w rozpoczynającą się VIII Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina. Za rok przed pielgrzymką również odbędą się rekolekcje dla kobiet.

TREŚCI:

Temat warsztatów na czas rekolekcji:

1. Samoświadomość kobiecego ciała.

2. Emocje w służbie miłości.

Oba tematy obejmują aktywną pracę w ruchu przy muzyce. Ćwiczenia będą oparte na warsztacie z rozluźnieniem w ciele w dialogu ze Słowem Bożym.

# Formacja słowem będzie opierać się na wdzięczności Stwórcy za dar swojego istnienia w takim ciele, jakie  ukształtowało życie.

#Celem jest świadome odbieranie sygnałów, jakie daje nam ciało poprzez emocje i próba podjęcia tej informacji jako zadania.

# Praca nad sobą w kontakcie ze sobą wymaga umiejętności nazywania w myśli tego, co przeżywam, dlatego będziemy się tego języka uczyły.

# Ciało kobiety kumuluje napięcie w różnych miejscach, chowa urazy, przechowuje pamięć o dotyku, bliskości albo jej braku.To sfera piękna i równie ważna, jak duch a często pomijana w hierarchii wartości, dlatego zrobimy plan równowagi między pracą a odpoczynkiem.

# Treść warsztatów będzie opierała się także na teologii ciała wg św. Jana Pawła II czyli na antropologii chrześcijańskiej, sensie trudu, zmęczenia, ofiarności osoby, która poprzez ciało wyraża miłość.