Skip to main content
  • Małżeństwo

  • Rodzina

  • Miłość

Fundacja Wybieram Rodzinę

Jesienią 2023 roku z duszpasterskiej troski o rodzinę z inicjatywy świeckich powstała fundacja, która ma za cel służyć rodzinom.

Celem fundacji jest pomoc w tworzeniu dobrych relacji w rodzinach i silnych więzi, by budować mocne rodziny oparte na wartościach chrześcijańskich. Działania fundacji skierowane są do wszystkich członków rodzin oraz do wszystkich osób wspierających rodziny.

Między Wydziałem Duszpasterstwa Rodzi a Fundacją Wybieram Rodzinę zostało zawarte porozumienie współpracy oraz opieki duszpasterskiej ze strony dyrektora duszpasterstwa.

Strona internetowa fundacji będzie informować o wydarzeniach na rzecz rodzin:

Strona FUNDACJI WYBIERAM RODZINĘ

Można tam zapoznać się ze statutem i dotychczasowymi działaniami, współpracą.

Zapraszamy do wspierania fundacji przekazując darowiznę na cele statutowe.